IMG 8805 Harald Ferstad

Harald Mathias Ferstad

Rådgiver plantekultur
NLR Trøndelag SA
Steinkjer
Korn
Jordprøver og gjødslingsplan
Potet
Funksjonstesting