Einar Smagard

Einar Smågård

Forsøkstekniker
NLR Trøndelag SA
Stjørdal
Grovfôr
Korn
Potet
Jordprøver og gjødslingsplan
Funksjonstesting